top of page

O Nas

Firma Euro Com Project jako grupa technologiczna wprowadza własne patenty i rozwiązania z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Celem  grupy jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii OZE. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie możliwości rozwoju produktów, które w znacznym stopniu zmienią wpływ obecnego stylu życia społeczeństwa na środowisko. Grupa ma na celu zintegrowanie systemów produkcji i konsumpcji energii elektrycznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jej misją jest obecna zmiana porządku świata i wiara w decentralizację systemu zasilania poprzez inteligentne zarządzanie potrzebami konsumentów we wszystkich regionach świata. Euro Com Project  jako grupa technologiczna w następnych 5 latach planuje zrewolucjonizować postrzeganie odnawialnych źródeł energii poprzez własne patenty i ich komercjalizację.
Firma Euro Com Project jest właścicielem takich marek jak:

Numer zgłoszenia patentowego PVGraf:

P.421831

bottom of page